Virke till veden

Stjernarps Gods skog

Vi är certifierade enligt FSC och PEFC vilket innebär att vi bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk.

Vårt medemsnummer i Sydveds paraplyorganisation för certifiering av skogsbruk är 0220.

Naturvårdsbränning, naturvårds-avsättningar och regler som skapar mer död ved i den brukade skogen är exempel på FSC-krav som tillför mer nytta för den biologiska mångfalden än Skogsvårdslagen kräver. Det visar preliminära resultat från en effektstudie som bedrivs vid Svenska FSC.

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund. Man talar då om tredjepartscertifiering.